Etusivu » Turvaa omaisuutesi ja laadi hyvä etukäteissuunnitelma!

Turvaa omaisuutesi ja laadi hyvä etukäteissuunnitelma!

Suomalaisilla tahtoo olla huonosti hoidettu sopimusasiat sen varalta, jos sattuu käymään huonosti. Meillä on vähän sellainen mentaliteetti, ettei niitä ikäviä asioita kannata etukäteen miettiä. Mutta sitten, kun se ikävä asia osuu kohdalle, niin sitten sanotaan ettei kukaan ole kertonut, että olisi pitänyt testamentti tehdä. Kun olen tarjonnut asiakkaalleni edunvalvontavaltuutusta tehtäväksi esimerkiksi kauppakirjojen yhteydessä, olen saanut kuulla, että ei sitä vielä kannata tehdä, vasta sitten kun on sen aika! Turhaan väitän vastaan, että sittenhän se on jo liian myöhäistä. Asenteet ovat tiukkaan juurrutettu suomalaiseen ajatusmaailmaan.

Olen myynyt kiinteistöjä maaseudulla 20 vuotta; laadin kiinteistön kauppakirjoja, perukirjoja ja selvittelen tilojen epäselviä omistusasioita. Yhä enenemissä määrin joudun asioimaan maistraatin kanssa kaupanteon yhteydessä. Monesti toinen puolisoista on sairastunut muistisairauteen ja toiselle talon pitäminen yksin on käynyt liian raskaaksi. Talo päätetään laittaa myyntiin. Muistisairas ei kuitenkaan voi itse sopia muuntisopimusta välitysliikkeen kanssa eikä allekirjoittaa kauppakirjaa. Tätä varten maistraatilta on haettava ensin edunvalvojan sijainen, joka sitten tekee ostajan löytyessä kaupasta lupahakemuksen maistraattiin. Prosessi voi olla pitkä ja siitä aiheutuu myös ylimääräisiä kustannuksia. Ostajat saattavat arastella maistraatin byrokratiaa ja asuntoon muuttaminen ei ihan kuukaudessa onnistu maistraatin pitkien käsittelyaikojen vuoksi.

”Jokaisella yli 18 vuotialla tulisi olla edunvalvontavaltuutus tehtynä, jos omistaa jotakin tai on lapsia ”

EDUNVALVONTAVALTUUTUKSELLA IRTI BYROKRATIASTA

Edunvalvontavaltuutuksen laadinta on lakiin perustuva oikeus, jota jokainen yli 18-vuotias suomalainen saa halutessaan käyttää.

Mikäli emme ole päättäneet edunvalvontavaltuutuksessa omasta asioidenhoidostamme etukäteen itse, valtion viranomainen määrää meidän puolestamme meille edunvalvojan sitten kun tarve ilmenee. Edunvalvoja määrätään lähtökohtaisesti perhepiiristä.

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen ei ole pelkästään mummojen ja pappojen homma! Jokaisella yli 18 vuotiaalla tulisi olla edunvalvontavaltuutus laadittuna, jos omistaa jotakin tai jos on lapsia.

Vaikka olet nuori ja voimissasi, saatat joutua onnettomuuteen milloin tahansa. Voi olla niin, että olet vuoteenomana oikeustoimikelvoton kymmeniä vuosia. Tällöin, jos esimerkiksi omistat talon yhdessä puolisisosi kanssa, joutuu hän asioimaan kaikissa taloon liittyvissä asioissa maistraatin kanssa. Jos teillä on yhteisiä lapsia, joutuu puolisosi kysymään lupaa maistraatilta esimerkiksi lasten passisnhankintaa varten.

Milloin edunvalvontavaltuutus tulee voimaan?

Edunvalvontavaltuutuksessa annetut valtuudet tulevat voimaan vasta, mikäli valtuutuksen laatinut henkilö tulee itse kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Valtuutetun ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin edunvalvontavaltuutuksen laatimishetkellä.

Valtuutetun tehtävä alkaa vasta sitten, mikäli edunvalvontavaltuutuksen laatinut henkilö on tullut itse kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin vahvistamisen jälkeen.

Kiinteistöasiantuntija Maria Saarenpää