Etusivu » Yhteismetsäosuuden luovutus

Yhteismetsäosuuden luovutus

Laadin työkseni kiinteistön kauppakirjoja ja silloin tällöin tulee eteen yhteismetsäosuuden luovutuksia ja jopa haamutiloja! Yhteismetsäosuuden luovutuksesta tulee laatia määrämuodossa oleva kauppakirja ja kauppa tulee kaupanvahvistajan aina vahvistaa. Yritän alla kansankielellä kertoa mikä yhteismetsä on ja mitä sen luovutus eli esimerkiksi kauppa tai lahja tarkoittaa.

Mikä yhteismetsäosuus tarkoittaa?

Kiinteistöasiantuntija/Julkinen kaupanvahvistaja Maria Saarenpää

Jos omistat omakotitalon omalla maalla on se rekisteröity tilaksi tai tontiksi kiinteistörekisteriotteeseen. Tila tai tontti on Suomessa käytetty nimitys maa-alueelle. Jokaisella tilalla on oma kiinteistötunnus, kuten meillä ihmisillä henkilötunnus.

Kiinteistörekisteriotteella esitetään kiinteistöä ja sen muodostumista koskevia tietoja. Siihen on myös kirjattu, jos omistamallasi tilalla on osuuksia yhteisiin alueisiin esimerkiksi metsiin. Yhteismetsäosuuden voi myydä, vaihtaa tai lahjoittaa erikseen ilman, että myyt koko omistamasi tilan tai tontin. Jos myyt talosi, voit pidättää itselläsi yhteismetsäosuudet. Jos haluat pitää osuudet, tulee kauppakirjaan merkitä, että osuudet eivät siirry kaupan mukana. Jos mainintaa ei ole kauppakirjassa, siirtyvät osuudet automaattisesti kaupan mukana. Jos myyt tilastasi määräalan, siirtyvät osuudet osuuksien mukaisissa suhteessa, jos kauppakirjassa ei ole muuta mainintaa.

Yhteismetsä perustetaan metsänomistajien keskinäisellä sopimuksella. Sopimuksen perusteella haetaan maanmittaustoimistosta yhteismetsän muodostamista, jolloin se saa oman kiinteistötunnuksen. Tarkista yhteismetsäosuuden sopimuksen ehdot, jos suunnittelet osuuden myyntiä tai lahjoitusta. Toisella osakkaalla saattaa olla etuosto-oikeus.

Omistamallasi tilalla voi olla siis osuus metsään, myös naapurin Pentin omistamalla tilalla voi olla osuus samaan metsään. Voit myydä tilallasi olevan osuuden Pirkolle ja hänen ostama osuus yhteismetsään voidaan liittää Pirkon omistamaan tilaan Helsingissä, vaikka sinun tilasi tai yhteismetsä sijaitsee fyysisesti Oulussa.

Osuuksista saattaa muodostua haamutila?

Jos Sirkka haluaa ostaa tilastasi osuudet yhteismetsään tai haluat lahjoittaa ne alaikäiselle lapsellesi, mutta Sirkalla tai lapsellasi ei ole omistuksessa tilaa mihin osuudet liitetään, muodostavat osuudet silloin haamutilan. Haamutila on kiinteistö, jolla ei enää ole lainkaan omaa maa-aluetta, vaan ainoastaan oikeus tai yhteiseen erityiseen etuuteen. Esimerkiksi kalastusoikeudet voivat yhteismetsäosuuksien lisäksi olla haamutiloja.

Miksi joku haluaa ostaa yhteismetsäalueen?

Esimerkiksi yhteismetsän osakkaana voi saada säännöllisesti metsätuloja ja sijoitustuottoa metsästä omistamasi osuuden mukaisesti. Yhteismetsäosuudet ovat myyntiin tullessaan haluttua tavaraa: muut yhteismetsän omistajat haluavat tavallisesti ostaa myytävät osuudet.

Yhteismetsäosuuden kauppakirja

Jos myyt oman osuutesi, tulee siitä laatia määrämuotoinen kauppakirja. Määrämuodolla tarkoitetaan sitä, että kauppakirja on tehtävä kirjallisesti (tai sähköisesti), josta on tultava vähintään ilmi luovutustapa (kauppa, lahja, vaihto), luovutuksen osapuolet (myyjä/ostaja), kaupan kohde ja kauppahinta. Kaupanvahvistajan on vahvistettava luovutuskirja ja luovuttajien tulee olla yhtäaikaa läsnä tai valtuuttaa toisen allekirjoittaman puolestaan. Arvokirjassa kiinteistön kauppakirjan kustannus on alk. 350 € ja kaupanvahvistus 120 €. Kiinteistön kauppaa varten tarvitaan kiinteistön asiakirjat: Lainhuutotodistus, rasitustodistus ja kiinteistörekisteriote.

Mitä muita maksuja yhteismetsäsuuden luovutuksessa seuraa?

Jos myyt talosi, mutta pidätät osuudet yhteiseen metsään, tulee ne irrottaa eli lohkoa myytävästä tilasta. Samoin, jos myyt osuudet ulkopuoliselle ja ne siirretään toisen tilan osuudeksi. Tavallisen ihmiselle tämä saattaa tulla yllätyksenä, ainakin lohkomiskustannukset, jotka ovat osuuden pinta-alan perusteella 1800-5000 € tai jopa suuremmat. Lohkominen lähtee automaattisesti liikkeelle, kun haet saannolle lainhuutoa. Maanmittauslaitos perii lainhuudosta 119 € maksun (2020).