Etusivu » Testamentilla määräät omaisuuden jaosta kuoleman jälkeen

Testamentilla määräät omaisuuden jaosta kuoleman jälkeen

Omaisuuttaan voi  lahjoittaa tai myydä elinaikanaan vapaasti, mutta kuoleman jälkeisestä omaisuuden jaosta pystyy määräämään ainoastaan testamentilla.

Etenkin uusperheessä keskinäisen testamentin merkitys korostuu ja avopuolison asema kannattaa etenkin turvata testamenti avulla

Joskus elämä yllättää ikävällä tavalla. Jos puoliso menehtyy yllättäen, miten käy lesken? Ikävien tilanteiden varalta kannattaa puolisoiden  tehdä etukäteissuunnitelma.

Uusperheessä elävän kannattaa miettiä testamentin laatimista lesken suojaksi. Omistusoikeus kuolleen puolison osuuteen menee hänen lapsilleen – sekä yhteisille että ”omille”. Keskinäisellä testamentilla puolisot voivat testamentata omaisuutensa toisilleen. Tällöin toisen puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden ja lapset saavat omansa lesken kuoltua.

Avoparilla ei lain mukaan ole oikeuksia toistensa omaisuuteen, ei edes oikeutta jäädä asumaan avopuolison asuntoon. Avopuolison asema, esimerkiksi oikeus jäädä asumaan yhteisenä kotina pidettyyn asuntoon, voidaan turvata tekemällä testamentti.

Testamentteja on useita tyyppejä. Luokitukset eivät sulje toisiaan pois ja erityyppisiä määräyksiä voi olla samassa asiakirjassakin.

Testamentti

Mikäli henkilö haluaa määrätä omaisuutensa jaosta  kuolemansa jälkeen, hänen täytyy tehdä testamentti. Jos testamentti loukkaa lakiosaa, on perillisen vaadittava lakiosaansa kuuden kuukauden kuluessa testamentista todisteellisesti tiedon saatuaan. Lakiosa koskee lapsia ja heidän lapsiaan ja on puolet perintöosuudesta.

Keskinäinen testamentti

Yleisin aviopuolisoiden välillä käytetyistä testamenteista on keskinäinen testamentti, jolla he testamenttaavat omaisuutensa toisilleen. Tällöin toisen puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden ja lapset saavat omansa lesken kuoltua.

Yleistestamentti

Yleistestamentilla testamentin tekijä luovuttaa saajalle koko omaisuuden, määräosan omaisuudesta tai sen mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä. Suuri merkitys yleistestamentilla on siinä suhteessa, että yleistestamentinsaajasta tulee kuolinpesän osakas ja perunkirjoitusvelvollinen.

Erityistestamentti

Testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös hyvin yksityiskohtaisesti. Testamentissa voidaan esimerkiksi määrätä tietyistä esineistä, tietystä summasta rahaa tai omaisuudesta, johon ei anneta omistusoikeutta vaan jokin vähäisempi oikeus, esimerkiksi käyttöoikeus.