Etusivu » Pitääkö tehdä perinnönjako, jos kuolinpesässä on vain yksi osakas?

Pitääkö tehdä perinnönjako, jos kuolinpesässä on vain yksi osakas?

Maire oli ollut vanhempiensa ainoa lapsi. Vanhemmista oli aika jättänyt; ensiksi kuoli äiti ja aika pian hänen jälkeensä myös isä. Eron jälkeen Maire oli muuttanut vanhempiensa kuolinpesien omistamaan kerrostalo-osakkeeseen. Keväällä pidetyssä yhtiökokouksessa isännöitsijä otti puheeksi, että Mairen olisi hyvä siirtää osakkeiden omistus omiin nimiinsä. Nyt asunto-osakkeet olivat Mairen vanhempien kuolinpesien nimissä. Isännöitsijä kertoi, että myöhemmin mahdollisessa kaupanteossa saattaisi tulla hankaluuksia ja muutenkin selvennyksen vuoksi asia kannattaisi hoitaa kuntoon.

Miten se asunto sitten Mairen nimiin saadaan kuolinpesiltä?

Saadakseen kuolinpesän asunnon omiin nimiin on kuolinpesä jaettava osakkaiden kesken eli tulee laatia perinnönjakokirja. Perinnönjako tarkoittaa nimensä mukaisesti perittävän jälkeensä jättämän omaisuuden jakamista kuolinpesän osakkaiden kesken. Yhden osakkaan kuolinpesässä ei kuitenkaan ole jaettavaa vaan koko omaisuus siirtyy ainoalle perijälle automaattisesti ilman erillisiä jakotoimenpiteitä. Vainajan omaisuuden siirtyminen perillisen omistukseen edellyttää ainoastaan, että oikeus periä vainaja näytetään toteen joko sukuselvityksellä ja perukirjalla. Perinnön siirtymisen ajankohdaksi katsotaan perunkirjoituksen ajankohta. Yhden perillisen tapauksessa ei ikään kuin synny kuolinpesää. Kuitenkin, vaikka yhden perillisen tilanteissa ei synny varsinaista kuolinpesää, on perittävän selvitystoimenpiteet kuitenkin tehtävä normaaliin tapaan ennen kuin omaisuus siirtyy perilliselle eli perukirja on laadittava, jotta verohallinto voi antaa ratkaisun perintöveron määrästä.

Eli Jotta Maire saa vanhempiensa kuolinpesien omistuksessa olevansa asunto-osakkeen omiin nimiinsä, tulee hänen toimittaa perinnönjakokirjan sijaan isännöitsijälle osakeluettelomerkintää varten:

  • Osakekirja (jotta voidaan todentaa sen olevan kuolinpesän hallussa)
  • Kummankin vanhemman perukirja
  • Sukuselvitykset kummastakin vanhemmasta 15 vuotiaasta kuolinhetkeen asti, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama

Mahdollista tulevaa osakekauppaa varten on osakekirjaan tehtävä perukirjan perusteella siirtomerkintä Mairelle kuolinpesiltä.

Kirjoittaja Maria Saarenpää on tehnyt asuntokauppaa 20 vuotta