Etusivu » Näin annat lapselle ennakkoperintöä

Näin annat lapselle ennakkoperintöä

Pirjo omisti edesmenneen puolisonsa Karin perikunnan kanssa yhteisen kesänviettopaikan. Perikunnan jäseninä oli heidän yhteiset lapset Minna ja Keijo. Poika ei ollut pitänyt äitiinsä juurikaan yhteyttä ja he olivat kahdestaan Minnan kanssa kunnostaneet kesämökkiä. Minna oli laittanut siihen säästöjäänkin. Pirjo halusi, että hänen 1/2 osuutensa kesämökistä jäisi kokonaan Minnalle. Lahjakirjan avulla omistusoikeus siirrettiin Minnalle ja Pirjolle jäi elinikäinen hallintaoikeus. Lahjakirjaan merkittiin vielä, että lahja ei ollut Minnalle ennakkoperintöä, eikä sitä tullut ottaa huomioon lopullisessa perinönjaossa.

Jarno suunnitteli perheelleen omakotitalon rakentamista ja oli katsellut sitä varten tonttia. Lapsuuskoti sijaitsi isolla tilalla ja Jarnon isä Pentti oli selvitellyt, että siitä voisi lohkaista 5000 neliön määräalan rakennuspaikaksi. Jarnokin innostui asiasta. Pentti antoi yhdessä vaimonsa kanssa pojalleen ennakkoperintönä tontin. Tontti luovutettiin Jarnolle lahjakirjalla. Koska Jarnolla oli sisko, halusivat vanhemmat kohdella sisaruksiaan tasapuolisesti: Lahjakirjaan merkittiin, että lahja katsotaan saajalleen ennakkoperinnöksi, ja että lahjan arvo tulee ottaa huomioon lopullisessa perinnönjaossa.

kuvituskuva

Ennakkoperintöä annetaan lahjakirjalla

Voit elinaikanasi jakaa omaisuuttasi haluamallasi tavalla lahjakirjan avulla: Voit antaa lahjakirjalla ennakkoperintönä lapselle esimerkiksi tontin tai puolikkaan osuuden suvun kesäpaikasta. Lahjakirjaan voit itse määritellä otetaanko lahja huomioon lopullisessa perinnönjaossa vai ei. Lisäksi lahjakirjalla voit varmistaa, että rakas kesäpaikka pysyy suvussa pidättämällä lahjansaajan aviopuolisolta avio-oikeuden lahjoitettuun omaisuuteen.

Kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön lahjakirjan

Jos lahjoitettava omaisuus on omaa maata tai rakennus omalla maalla, tulee lahjakirja tehdä kiinteistölainsäädännön muotosääntöjä noudattaen. Lahjakirjalla saatuun kiinteistöön kannattaa hakea lainhuuto ja verottajalle tulee tehdä lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saannosta.

Kannattaako maksaa lahjaveroa vai perintöveroa?

Elinaikana annettu perintö eli lahja on myös viisasta perintösuunnittelua! Jos lahjoitettuun omaisuuteen pidättää elinikäisen hallintaoikeuden pienentää se lahjaveron määrää.

Esimerkki eliniäksi pidätetystä hallintaoikeudesta: Antti lahjoittaa pojalleen Mikalle kesämökkikiinteistön, jonka arvo on 60 000 euroa. Antti on 75-vuotias. Antti pidättää itselleen hallintaoikeuden kesämökkikiinteistöön. Verohallinnon www-sivuilta löytyvät ikäkertoimet ja tuottokerroin vapaa-ajan asunolle on 3 % ja vakituisele asunolle 5%

Hallintaoikeuden arvo lasketaan seuraavasti Antin ikäkerroin 6 x tuottokerroin 3 % x käypä arvo 60 000 euroa = 10 800 euroa. Hallintaoikeuden arvo vähennetään lahjan käyvästä arvosta. Näin saadaan lahjan verotettava arvo lahjaverotuksessa.

Verotettava määrä on 60 000 euroa – 10 800 euroa = 49 200 euroa. Vero lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2019 on 4 120,00 euroa.

Verottajan sivulta voi tutkiskella kuinka paljon säästetään lopullisessa perintöverossa, jos omaisuus lahjoitetaan perittävän elinaikana: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/lahja/hallintaoikeuden_pidattaminen_lahjavero/

Veroasiat pitää aina selvittää veroasiantuntijan kanssa.

Mistä arvosta maksetaan lahjaveroa?

Lahjaveroilmoituksessa voit itse ilmoittaa lahjoitetun omaisuuden arvon. Verottaja ilmoittaa, jos ei hyväksy antamaasi arvoa ja kertoo samalla oman näkemyksensä lahjan arvosta. Kun määrität kiinteistön arvoa, huomaa että et voi käyttää käypänä arvona kiinteistön verotusarvoa! Jos verottajan näkemys mielestäsi liian suuri, voit pyytää kiinteistönvälittäjältä kirjallista hinta-arviota lahjoitetusta kiinteistöstä verottajaa varten. Arvio kannattaa kyllä pyytää ennen ilmoituksen tekemistä, jotta et itse ilmoita arvoa liian suureksi ja maksa liikaa veroa!

Kiinteistöasiantuntija
Maria Saarenpää
Marialla on toimistot Haukiputalla ja Oulussa, työskentelemme myös Pudasjärvellä ja Iissä