Etusivu » Mitä avioehtosopimus tarkoittaa?

Mitä avioehtosopimus tarkoittaa?

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken.

Kun puolisot solmivat avioliiton tai rekisteröivät parisuhteen, kummallekin puolisolle syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus kohdistuu toisen puolison omaisuuteen.

Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa avioeron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä

Omistusoikeus avioliitossa

 • Aviopuolison ennen avioliittoa hankkima omaisuus ja avioliiton aikana hankittu omaisuus kuuluu hänelle
 • Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen
 • Omaisuuden omistaa se, joka on sen saanut tai hankkinut
 • Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä

Avio-oikeus ja sen toteuttaminen

 • Kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen
 • Avio-oikeus toteutetaan osituksessa avioliiton päättyessä (avioero tai toisen puolison kuolema)
 • Osituksessa tehdään omaisuuden tasajako, joka toteutuu siten, että varakkaampi puoliso maksaa tasinkoa vähemmän omistavalle
 • Edellä mainitusta periaatteesta voidaan poiketa silloin, kun puoliso on kuollut. Tällöin varakkaammalla leskellä ei ole velvollisuutta maksaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille (ns. lesken tasinkoprivilegi)

Puolisot voivat poiketa em. periaatteista solmimalla avioehtosopimuksen.

Milloin avioehtosopimus voidaan tehdä ja kuka sen voi tehdä?

 • Avioehtosopimuksen tekeminen edellyttää molempien puolisoiden suostumusta
 • Avioehto voidaan tehdä avioliiton aikana tai sen voivat tehdä kihlakumppanit ennen avioliiton solmimista, jolloin avioehto tulee voimaan avioliiton solmimisesta

Avioehtosopimuksen sisältö

 • kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen puolison omaisuuteen, olevaan tai tulevaan
 • kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison tiettyyn omaisuuteen (esim. mahdollisesti tulevat perinnöt)
 • vain toisen puolison omaisuus tai osa siitä suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle
 • että puolisolla on avio-oikeus sellaiseen omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi oikeutta
 • avioehtosopimus on voimassa vain avioeron yhteydessä suoritettavassa osituksessa, ei kuolemantapauksen yhteydessä

Avioehtosopimuksen vaikutus

 • Varakkaamman puolison ei tarvitse avioliiton päättyessä luovuttaa omaisuutta vähemmän omistavalle
 • Myöskään varakkaamman puolison kuollessa ensin leski ei saa tasinkoa
 • Jos vainaja oli lapseton, puoliso kuitenkin perii hänet kaikissa tilanteissa, mikäli testamenttia ei ole
 • Avioehtosopimus kannattaa tehdä, jos halutaan, ettei esim. perintönä saatua omaisuutta tai toisen puolison omistamaa liikeyritystä haluta jakaa
 • Puoliso ei vastaa yrittäjäpuolisonsa yrityksen veloista, ellei ole vastuuseen erikseen sitoutunut. Siten avioehtosopimusta ei tarvitse tehdä velkavastuun välttämiseksi, koska puoliso ei muutenkaan vastaa veloista

Muotomääräykset

 • Avioehtosopimus täytyy tehdä kirjallisena
 • Avioehtosopimus on päivättävä
 • Kummankin puolison täytyy allekirjoittaa se
 • Kahden esteettömän  todistajan täytyy todistaa se oikeaksi
 • Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se toimitetaan maistraatille rekisteröitäväksi
 • Mikäli sopimus ei ole muodollisesti oikein täytetty, on se pätemätön

Avio-oikeuden palauttaminen

 • Avioehtosopimus peruutetaan tekemällä uusi avioehtosopimus, jossa sovitaan avio-oikeuden palauttamisesta