Etusivu » Miksi edunvalvontakirja kannattaa laatia?

Miksi edunvalvontakirja kannattaa laatia?

Maria Saarenpää laatii Haukiputaalla edunvalvontavaltuutuksia

Viime aikoina pariskunnat ovat enenemissä määrin olleet minuun yhteydessä edunvalvontavaltuutuksen laadinnassa ja myös testamentteja on teetetty.

Yleensä kerron testamenttia tai edunvalvontavaltuutusta suunnitteleville pariskunnille, että puolisoilla, ja tietenkin meillä jokaisella, olisi hyvä olla hyvissä ajoin laadittu edunvalvontavaltuutus sekä testamentti. Kumpikin turvaavat puolison aseman jos käy huonosti.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, jos henkilön terveys heikkenee, sairastuu vaikkapa Alzheimerin tautiin tai liukastuu jäällä, eikä kykene huolehtimaan enää itse omista asioistaan.

Testamentti tulee voimaan henkilön kuollessa. Pariskunnilla on usein sellainen harhaluulo, että leski perii puolet ensiksi kuolleen puolison omaisuudesta! Ainoastaan testamentilla puolisot voivat sopia, että eloonjäänyt puoliso perii ensiksi kuolleen puolison, muutoin koko omaisuus menee vainajan perillisille. Lesken ja vainajan välillä tehdään sitä ennen ainoastaan ositus, jossa leskellä voi olla oikeus saada ensiksi kuolleelta puolisolta tasinkoa.

Puolisoiden lisäksi sinkkujen kannattaa yhtälailla huolehtia omaisuudestaan edunvalvontavaltuutuksella ja testamentilla. Avoliitossa olevien pitäisi laittaa paperiasiat heti tänään kuntoon, koska laki ei juurikaan suojaa avopuolisoa, jos toiselle käy huonosti.!

Monella on myös sellainen käsitys, että edunvalvontavaltuutus ja testamentti kannattaa tehdä vasta kun on vanha: Usein kuulen sanovan, että en minä ole vielä sen ikäinen, että semmoisia valtuutuksia pitäisi tehdä. Mutta jokaisen yli 18-vuotiaan, jolla on lapsia tai/ja omaisuutta kannattaisi miettiä mitä tapahtuu, jos ei ole itse enää huolehtimassa asioistaan.

Edunvalvontavaltuutusta tarvitaan esimerksi talon myynnissä, jos toinen puolisoista on sairastunut.

Olen toiminut Haukiputaalla paikallisena kiinteistönvälittäjänä 20 vuotta ja törmännyt yhä useammin edunvalvonta-asiaan kun pariskunta haluaa myydä omakotitalon ja muuttaa helpommin hoidettavaan kerrostaloasuntoon. Toisella puolisolla on todettu Alzheimerin tauti eikä hän ole enää kykenevä päättämään asuntokaupoista. Tällöin sairastuneelle tulee hankkia talokauppaa varten maistraatista hakemuksella edunvalvojan sijainen, joka voi olla esimerkiksi sairastuneen lapsi tai muu henkilö lähipiiristä. Kun edunvalvojan sijainen on määrätty ja ostaja talolle löytynyt, tulee kauppakirjat hyväksyttää digi- ja väestövirastossa. Tähän saattaa hyvinkin kulua 1-4 kuukautta. Ostajaehdokas saattaa säikähtää digi-ja väestöviraston mukana oloa ja pitkää kaupantekoaikaa.

Talokaupoissa sairastuneelle edunvalvojan sijaisen hankkiminen lisää siis kustannuksia digi- ja väestöviraston määräämillä hakemusmaksuilla sekä ylimääräistä byrokratiaa että yleistä ahdistusta. Kaiken edellä mainitun olisi voinut estää, jos sairastunut olisi vielä terveenä ollessaan laatinut edunvalvontavaltuutuksen, jossa olisi valtuuttanut puolison tai lapsen edustamaan itseään talon myynnissä, jos ei itse siihen myöhemmin kykene.

Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole terveenä ollessaan tehty ja henkilö ei voi itse hoitaa asiaa, digi- ja väestövirasto määrää myös muita asioita varten edunvalvonnan tarpeessa olevalle henkilölle edunvalvojan. Asia voi tulla vireille henkilön omalla hakemuksella tai muun henkilön ilmoituksesta. Edunvalvojaksi voidaan määrätä läheinen henkilö tai yleinen edunvalvoja.

Mutta mitä hyötyä edunvalvontavaltakirjasta on, jos sairastumisen jälkeenkin hakea edunvalvojaksi vaikka sairastuneen lapsen?

KUN LAADIT EDUNVALVONTAVALTAKIRJAN

  • Sinä itse päätät, kuka on edunvalvojasi, jos et pysty itse huolehtimaan omaisuudestasi.
  • Edunvalvojan on tehtävä vuosittain tili DVV :lle. DVV valvoo myös edunvalvontavaltuutettua, mutta hänen ei tarvitse tehdä vuotuista tiliä DVV:lle, ellet toisin halua valtakirjassa määrätä.
  • DVV määrää edunvalvojan tehtävät, jotka ovat taloudellisia asioiden hoitamista. Valtakirjalla voit itse päättää, mitä asioita edunvalvoja hoitaa ja antaa hänelle ohjeet.
  • Yrittäjänä varmistat, että yritystäsi koskevien asioiden hoito on osaavissa käsissä myös silloin, kun et itse siihen kykene.
  • Edunvalvontavaltakirjalla voit päättää, millaisista yritystä koskevista asioista valtuutetulla on oikeus päättää ja kuka on riittävän osaava tällaisia päätöksiä tekemään.

Haluan vielä korostaa, että edunvalvontavaltuutuksen tekeminen ei ole vain iäkkäiden henkilöiden tai muistisairaiden etu. Jokaisen jolla on lapsia tai omaisuutta kannattaa huolehtia etukäteen asioiden hoito. Puolisosi ei voi hakea lapsille passia ilman edunvalvontaa, jos loukkaannut onnettomuudessa vakavasti. Vahinko ei tule kello kaulassa!