Etusivu » Miksi edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia?

Miksi edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia?

HAUKIPUDAS

Vallitseva poikkeustila koronan seurauksena on saanut pariskunnat oleman minuun yhteydessä edunvalvontavaltuutuksen laadinnassa ja myös testamentteja on teetetty.

Maria Saarenpää laatii edunvalvontavaltuutuksia Haukiputaalla

Yleensä kerron testamenttia tai edunvalvontavaltuutusta suunnitteleville pariskunnille, että puolisoilla ja tietenkin meillä jokaisella olisi hyvä olla hyvissä ajoin laadittu edunvalvontavaltuutus sekä testamentti. Kumpikin turvaavat puolison aseman jos käy huonosti: Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, jos henkilön terveys heikkenee, sairastuu vaikkapa Altzeimerin tautiin tai liukastuu jäällä, eikä kykene huolehtimaan enää itse omista asioistaan.

Testamentti tulee voimaan henkilön kuollessa. Pariskunnilla on usein sellainen harhaluulo, että leski perii puolet ensiksi kuolleen puolison omaisuudesta! Ainoastaan testamentilla puolisot voivat sopia, että eloonjäänyt puoliso perii ensiksi kuolleen puolison, muutoin koko omaisuus menee vainajan perillisille. Lesken ja vainajan välillä tehdään sitä ennen ainoastaan ositus, jossa leskellä voi olla oikeus saada ensiksi kuolleelta puolisolta tasinkoa.

Puolisoiden lisäksi sinkkujen kannattaa yhtälailla huolehtia omaisuudestaan edunvalvontavaltuutuksella ja testamentilla. Avoliitossa olevien pitäisi laittaa paperiasiat heti tänään kuntoon, koska laki ei juurikaan suojaa avopuolisoa, jos toiselle käy huonosti.!

Monella on myös sellainen käsitys, että edunvalvontavaltuutus ja testamentti kannattaa tehdä vasta kun on vanha, useasti kuulen sanovan, että en minä ole vielä sen ikäinen, että semmosia pitäisi tehdä. Mutta jokaisen yli 18-vuotiaan, jolla on lapsia tai/ja omaisuutta kannattaisi miettiä mitä tapahtuu, jos ei ole itse enää huolehtimassa asioistaan.

Edunvalvontavaltuutusta tarvitaan esimerksi talon myynnissä, jos toinen puolisoista on sairastunut.

Olen toiminut Haukiputaalla paikallisena kiinteistönvälittäjänä 20 vuotta ja törmännyt yhä useammin edunvalvonta-asiaan kun pariskunta haluaa myydä omakotitalon ja muuttaa helpommin hoidettavaan asuntoon. Toisella puolisolla on todettu Altzeimerin tauti eikä hän ole enää kykenevä päättämään asuntokaupoista. Tällöin sairastuneelle tulee hankkia talokauppaa varten maistraatista hakemuksella edunvalvojan sijainen, joka voi olla esimerkiksi sairastuneen lapsi esimerkiksi lähipiiristä. Kun edunvalvojan sijainen on määrätty ja ostaja talolle löytynyt, tulee kauppakirjat hyväksyttää käräjäoikeudessa. Tähän saattaa hyvinkin kulua 1-4 kuukautta. Ostajehdokas saattaa säikähtää käräjäoikeuden mukana oloa ja pitkää kaupantekoaikaa.

Talokaupoissa sairastuneelle edunvalvojan sijaisen hankkiminen lisää siis kustannuksia maistraatin ja käräjäoikeuden määräämillä hakemusmaksuilla sekä ylimääräistä byrokratiaa että yleistä ahdistusta. Kaiken edellämainitun olisi voinut estää, jos sairastunut olisi vielä terveenä ollessaan laatinut edunvalvontavaltuutuksen, jossa olisi valtuutanut puolison tai lapsen edustamaan itseään talon myynnissä, jos ei itse siihen myöhemmin kykene.

Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole terveenä ollessaan tehty ja henkilö ei voi itse hoitaa asiaa, maistraatti määrää myös muita asioitavarten edunvalvonnan tarpeessa olevalle henkilölle edunvalvojan. Asia voi tulla vireille maistraattiin henkilön omalla hakemuksella tai muun henkilön ilmoituksesta. Edunvalvojaksi voidaan määrätä läheinen henkilö tai yleinen edunvalvoja.

Mutta mitä hyötyä edunvalvontavaltakirjasta on, jos maistraatista voi sairastumisen jälkeenkin hakea edunvalvojaksi vaikka sairastuneen lapsen?

KUN LAADIT EDUNVALVONTAVALTAKIRJAN

  • Sinä itsepäätät, kuka on edunvalvojasi, jos et pysty itse huolehtimaan omaisuudestasi
  • Edunvalvojan on tehtävä vuosittain tili maistraattiin. Maistraatti valvoo myös edunvalvontavaltuutettua, mutta hänen ei tarvitse tehdä vuotuista tiliä maistraattiin, ellet toisin halua valtakirjassa määrätä
  • Maistraatti määrää edunvalvojan tehtävät, jotka ovat taloudellisia asioiden hoitamista. Valtakirjalla voit itse päättää, mitä asioita edunvalvoja hoitaa ja antaa hänelle ohjeet.
  • Yrittäjänä varmistat, että yritystäsi koskevien asioiden hoito on osaavissa käsissä myös silloin, kun et itse siihen kykene Edunvalvontavaltakirjalla voit päättää, millaisista yritystä koskevista asioista valtuutetulla on oikeus päättää ja kuka on riittävän osaava tällaisia päätöksiä tekemään.

Haluan vielä korostaa, että edunvalvontavaltuutuksen tekeminen ei ole vain iäkkäiden henkilöiden tai muistisairaiden etu. Jokaisen jolla on lapsia tai omaisuutta kannattaa huolehtia etukäteen asioiden hoito. Puolisosi ei voi hakea lapsille passia ilman edunvalvontaa, jos loukkaannut onnettomuudessa vakavasti. Vahinko ei tule kello kaulassa!