Etusivu » Läheisen poismeno

Läheisen poismeno

Lämmin osanottomme läheisen poismenosta.

Tuli kuolema sitten yllättäen tai odotetusti, on se läheisille aina koettelemus. Surun keskellä tulee vielä järjestää hautajaiset ja perunkirjoitus. Voimavarat saattavat olla siinä tilanteessa rajalliset.

Haluamme auttaa Sinua saamaan kaikki asiakirjat helposti ja edullisesti. Arvokirjan kautta saat perunkirjan, asuntojen ja kiinteistöjen arviot ja perinnönjakokirjan samasta paikasta. Lisäksi hoidamme tarvittaessa asuntojen ja kiinteistöjen myynnin.

Perunkirjan laatiminen

Perunkirjoitus tulee järjestää 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjassa ilmoitetaan vainajan omaisuus ja velat. Jos vainaja kuoli leskenä eikä ensiksi kuolleen puolison jälkeen ole tehty ositusta, tulee lesken perukirjassa ilmoittaa myös ensiksi kuolleen puolison omaisuus vaikka kuolemasta olisi pitkä aika. Tämä tulee tehdä sen vuoksi, että perintöveroa ei maksettaisi kahteen kertaan: Yleensä ensiksi kuolleen puolison omaisuus on jäänyt lesken haltuun ja saattanut sekaantua lesken varoihin.

Asuntojen ja kiinteistöjen arviointi perunkirjoitusta varten

Perunkirjaan tule merkitä vainajan omaisuuden arvo. Lähes jokaisella vainajalla on ollut kuollessaan ainakin omistusasunto, jonka arvo on merkittävä perunkirjaan. Verottaja määrää perintöveron perunkirjaan merkittyjen arvojen perusteella. Tämän vuoksi arvonmääritys kannattaa teettää ammattilaisella ettei tule maksaneeksi veroja liian paljon! Verottaja ei edellytä arvon määrityksessä asiantuntijan lausuntoa, mutta viime vuosina etenkin vanhojen kiinteistöjen arvot ovat tippuneet merkittävästi ja itsellä saattaa olla liian positiivinen kuva esimerkiksi kotitalon arvosta.

Jos kiinteistö tai asunto myydään kolmen vuoden sisällä vainajan kuolemasta voi perunkirjaan merkittyä arvoa korjata toteutuneen kauppahinnan mukaisesti. Jos asunnon myyntihinta on enemmän kuin mitä perunkirjaan on merkitty, tulee ylimenevästä osasta maksaa myyntivoittoveroa 30 %, jos taas myyntihinta on ollut pienempi, voi perintöveron suuruus pienentyä.

Puoliso ei peri vaan lapset

Monella on sellainen harhaluulo, että eloonjäänyt puoliso perii puolet ensiksi kuolleen puolison omaisuudesta, mutta tämä ei pidä paikkaansa: Jos edesmennyt puoliso ei ole jättänyt jälkeensä testamenttia eloonjääneelle puolisolle hänen omaisuutensa perii kokonaisuudessaan rintaperilliset eli lapset. Ennen perinnönjakoa lapsille, tulee ensiksi kuolleen ja lesken välillä tehdä ositus. Osituksessa leski saattaa saada tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisiltä, mutta vain jos omistaa vähemmän kuin ensiksi kuollut puoliso. Jos leski omistaa enemmän kuin ensiksi kuollut puoliso ei hänen tarvitse maksaa tasinkoa vainajan lapsille. Leski saa pitää hallinnassaan jakamattomana yhteisenä kotina pidetyn asunnon, vaikka se olisi vainajan nimissä.

Perunkirjoituksen jälkeen kannattaa tehdä aina tehdä tarvittaessa ositus ja perinnönjako. Jakamaton kuolinpesä teettää yleensä aina lisäkustannuksia ja -töitä esimerkiksi asunnon myynnin yhteydessä.

Maria Saarenpää
Kiinteistöasiantuntija, YKV, LKV, AKA, Julkien kaupanvahvistaja