Etusivu » Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä heti – kuka tahansa meistä voi vammautua autokolarissa ensi viikolla

Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä heti – kuka tahansa meistä voi vammautua autokolarissa ensi viikolla


Useille edunvalvontavaltuutuksen tekeminen tulee ajankohtaiseksi ikääntyessä. Jokaisen yli 18- vuotiaan kannattaisi kuitenkin tehdä valtuutus välittömästi, sillä toisen asioita ei voi hoitaa ilman asianmukaisia valtuutuksia, vaikka kyseessä olisi puoliso tai oma lapsi.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö pystyy elinaikanaan määräämään, kuka ja miten hänen taloudellisia ja henkilökohtaisia asioitaan hoidetaan, jos hän myöhemmin ei itse siihen kykene.

Edunvalvontavaltuutus tulee laatia lain määräämin tavoin. Valtuutus tulee voimaan vasta maistraatin vahvistuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että maistraatti voi vahvistaa voimaan ainoastaan oikein tehdyn edunvalvontavaltakirjan. Maistraatti tarkistaa edunvalvontavaltakirjat vasta vahvistamisvaiheessa, jolloin puutteellisuuksia ei voida useimmiten enää korjata.

Edunvalvontavaltuutuksella irti holhouksesta ja byrokratiasta

Edunvalvontavaltuutuksen laadinta on lakiin perustuva oikeus, jota jokainen yli 18-vuotias suomalainen saa halutessaan käyttää.

Mikäli emme ole päättäneet edunvalvontavaltuutuksessa omasta asioidenhoidostamme etukäteen itse, valtion viranomainen määrää meidän puolestamme meille edunvalvojan sitten kun tarve ilmenee. Edunvalvoja määrätään lähtökohtaisesti perhepiiristä.

Meillä on siis käytössämme kaksi vaihtoehtoa:

 1. joko määräämme itse etukäteen, kuka läheisistä hoitaa asioitamme tai
 2. annamme valtion viranomaisen määrätä, kuka läheisistä hoitaa asioitamme

Vaihtoehdot eivät johda samaan lopputulokseen, sillä:

 •  jos määräämme itse, läheinen saa valtuudet asioidemme hoitoon noin 2 viikossa
 •  jos valtion viranomainen määrää, läheisemme saa valtuudet asioidemme hoitoon noin 4-6 kuukaudessa
 • jos määräämme itse, läheisen ei tarvitse toimittaa jokaista kuittia vuosittain maistraattiin
 • jos valtion viranomainen määrää meidän puolestamme, läheinen toimittaa jokaisen kuitin maistraatin lakimiehen tarkistettavaksi vuosittain, josta peritään tarkastusmaksu
 • jos määräämme itse, läheisemme pääsee merkittävästi vähemmällä byrokratialla, eikä asioidenhoidosta tule vuosittaisia viranomaismaksuja
 • Saamme siis itse päättää, tartummeko helpompaan asioidenhoitoon vai jätämmekö asian valtion määrättäväksi.

Milloin valtuutus kannattaa tehdä

 • Tulevaisuuden suunnittelu ja ennakointi koskee kaiken ikäisiä; jokaisella 18 -vuotiaalla tulisi olla  edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto
 • Mitä terveempänä ja nuorempana tehty sen parempi (koskee myös testamenttia)
  •  Esimerkiksi  riitaisasta suvusta kukaan ei voi kyseenalaistaa valtuuttajan oikeudellista toimintakykyä jos valtuutus on tehty nuoremmalla iällä
  • Jos valtuuttajan muisti jo heikentynyt kannattaa valtuutuksen liitteeksi lääkärintodistus

Ennakointia vaativia asioita

 1. Pankkiasia; Suomessa on pankkisalaisuus. Edes asiakkuutta ei saisi kertoa puolisolle tai lapselle.
 2. Kiinteistön myyminen
 3. Kaikki sopimukset: esim vakuutus-, sähkö- ja vuokrasopimus
 4. Puhelinliittymä, Facebook-tili
 5. Postilähetykset, taloyhtiön kokouksiin osallistuminen jne.

Valtuutuksen ja valtakirjan ero

 1. Valtakirjaan tulee useimmiten yksilöidä oikeutettu oikeustoimi ja se saattaa olla tapauskohtaisesti voimassa vain tietyn ajan
 2. Valtakirjan tekijä itse valvoo etuaan, mutta jos oikeudellinen toimintakyky alenee valtakirja ei ole enää voimassa
 3. Edunvalvontavaltuutuksessa ei tarvita yksilöintiä ja se tulee voimaan kun lääkäri todennut toimintakyvyn alentuneen