Etusivu » Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset arvioinnista ja arvioinnin perusteet

Sähköiset palvelut lisääntyvät kovaa vauhtia myös kiinteistövaihdannassa. Teknologia ja digitaaliset työkalut mahdollistavat myös kiinteisöarvioinnin siirtymisen osittain verkkoon. Uudet palvelut saattavat herättää kysymyksiä. Arviointialan arvostuksen kannalta on tärkeää, että tilaajat, kollegat ja arvion loppukäyttäjät ovat tietoisia Hyvän arviointitavan periaatteista ja menetelmistä.

Alla vastauksia yleisimpiin kysymyksiin suoraan verkosta tilattavasta 150 € kiinteistönvälittäjän kirjallisesta hinta-arviosta, joka ei sisällä paikanpäällä tehtyä katselmusta arvion kohteessa. Katselmus suoritetaan tilaajan haastattelun ja kohteesta otettujen kuvien perusteella. Arvioitsija vertaa arvioitavaa kohdetta sen yksilöllisten ominaisuuksien perusteella saman alueen myytyihin vertailukelpoisiin kohteisiin huomioiden vallitsevan markkinatilanteen.

Arvokirjan kiinteistöarvioitsijoilla on pitkä kokemus kiinteistönvälitysalalta ja Arvokirjalla on käytössä myös keskuskauppakamarin myöntämä AKA-arviointi.

Arvokirja on SKAY:n jäsen.

Arvokirja laatii laajoja kiinteisteistöarvioita ja suppeita arviolausuntoja tilaajan tarpeiden mukaisesti;  arviot laaditaan aina Suomen kiinteistöarviointi yhdistyksen laatimien hyvää arviointitapaa koskevien määräysten mukaisesti, joihin voi tutustua tästä

Kysymyksiä ja vastauksia:

Jos et löydä alta vastausta omaan kysymykseesi, niin laita sivun lopussa olevalla yhteydenottolomakkeelle meille viestiä, vastaamme mielellämme!

Miten verkosta arvioitava kirjallinen hinta-arvio tehdään?

Verkosta tilattava kirjallinen hinta-arvio perustuu tilaajan antamiin tietoihin,  tilaajan haastatteluun, arvion kohteesta tilaajan lähettämiiin kuviin. Lisäksi arvioitsija tutustuu arvion kohteen alueeseen, kaavoitukseen, markkinatilanteeseen ja usean hintaseurantapalvelun käyttöön.  Verkosta tilattava hinta-arvio vastaa kiinteistönvälittäjän antamaa suullista hinta-arviota. Arvokirjan kiinteistöarvioitsijoilla on kaikilla LKV -tutkinto ja pitkä kokemus kiinteistönvälitysalalta. Arvioitsija vertaa arvion kohdetta samalla alueella lähiaikoina myytyihin ja myynnissä oleviin vertailukelpoisiin kohteisiin ottaen huomioon arvioitavan kohteen yksilölliset ominaisuudet. Tällaista arviointimenetelmää kutsutaan markkinalähestymistavaksi tai kauppa-arvomenetelmäksi. Vuokrauskäytössä olevia huoneistoja voidaan lisäksi arvioida tuottolähestymistavalla, joka perustuu kohteen arviointiin siitä saatavien tuottojen avulla.

 

Mitä kirjallinen arviolausunto pitää sisällään?

Verkosta tilattava kiinteistönvälittäjän 150 € kirjallinen hinta-arviolausunto on yhtenäinen kokonaisuus, jossa  perustuu tilaajan antamiin tietoihin, Arviolausunnossa ilmoitetaan selkeästi seuravat asiat:

 1. Arvion tarkoitus:
  Arvion  tarkoituksena on markkinahinnan, todennäköisen velattoman kauppahinnan, määrittäminen, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa.
 2. Arvioitsijan suhde toimeksiantajaan:
  Arvioija harkitsee ennen arviointiin ryhtymistä voiko asemansa  puolesta tarjota objektiivisen ja puolueettoman arvioinnin, eikä arvioitsijalla ei ole merkittävää yhteyttä tai suhdetta arviointitoimeksiannon kohteeseen tai teettäjäosapuoleen. Arvioija arvioi lisäksi onko pätevä ottamaan arviointitoimeksiannon tehtäväkseen.
 3. Arvion suoritustapa
  Arviolausunto on suoritettu kauppa-arvomääritelmää käyttäen (Markkinalähestymistapa) eli arvio perustuu samalla alueella arvopäivän lähellä toteutuneisiin vertailukelpoisiin kauppoihin. Arvioitsija ei ole tutustunut arvion kohteeseen paikan päällä. Katselmus kohteeseen on tehty tilaajan haastattelun ja arvioitsijalle arvion kohteesta toimitettujen kuvien perusteella. Tämä arviolausunto vastaa kirjallisena kiinteistönvälittäjän suullista arviolausuntoa; arviolausuntoon on kirjattu vain tärkeimmät asiakohdat eikä arvioitsija välttämättä ole tutustunut arvion kohteen asiakirjoihin. Arvion kohteessa ei arviolausuntoa varten ole tehty kuntotarkastusta. Arvioitsijalla on käytössä KVKL: n ja maanmittauslaitoksen ylläpitämät hintaseurantapalvelut. Arvio perustuu tilaajan antamiin tietoihin ja tilaaja vastaa antamistaan tiedoista arvion loppukäyttäjälle.
 4.  Arvion tilaajan nimi
 5. Arvion käyttötarkoitus ja tieto siitä, että arviota ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman arvioitsijan lupaa
 6. Arvion kohteen yksilölliset ominaisuudet: Kohteen tyyppi, sijainti, tontin koko ja omistus; rakennuksen ikä, pinta-ala, rakennusmateriaalit, lämmitysmuoto, tehdyt ja tulevat remontit sekä arvion kohteen yksilölliset ominaisuudet
 7. Velaton arvopäivän hinta-arvio (hinta-arvio sisältää mahdollisen huoneistoon kohdistuvan velkaosuuden)
 8. Arvion tarkkuus
 9. Arvioitu myyntiaika
 10. Päiväys ja kiinteistönvälittäjän (LKV) allekirjoitus ja yhteystiedot

 

Arvion toimitusaika- ja tapa

Arviolausunto toimitetaan, jos ei muuta sovita, tilausta edeltävänä seuraavana arkipäivänä tilajan ilmoittamaan sähköpostiin

 

Voiko arviolausuntoa tehdä pelkästään tilaajan tietojen perusteella ilman arvioitsijan tekemää katselmusta arvion kohteessa?

Vastaus riippuu siitä mihin ja missä arviota tarvitaan.  Verkosta tilattava hinta-arvio ilman arvion kohteessa tehtyä katselmusta riittää,  jos pankki on pyytänyt kiinteistönvälittäjän (LKV) kirjallista hinta-arviota vakuusarvon määrittelyä varten. Pankit eivät yleensä vaadi  katselmusta vakuusarvioinnissa. Jos pankki edellyttää vakuusarvioinissa katselmusta ja tarkempaa arviota, pyytää pankki tällöin arvion kohteen omistajalta AKA-arviota, jonka voit tilata tästä.   

Arvio voidaan suorittaa ilman katselmusta yleensä myös perunkirjoitusta, ositusta tai myyntiä varten. Katselmuksen tarve tulee arvioida tilanteen mukaan. Jos ositustustilanne on esimerkiksi riitaisa, on silloin järkevää tilata perusteltu AKA-arvio, joka sisältää aina katselmuksen.

 

Pankin kiinteistönvälittäjä sanoi, että kiinteistöjä ei voi arvioida ilman katselmusta

Lähtökohtaisesti kiinteistön markkina-arvon määrittäminen edellyttää katselmusta kohdekiinteistöllä. Hyvässä arviointitavassa edellytetään, että arviolausunnossa on maininta siitä,  jos katselmusta ei ole tehty.  Verkosta tilattavasta kiinteistönvälittäjän hinta-arviossa kiinteistön katselmus tehdään tilaajan lähettämien valokuvien perusteella tai/ja arvioitavasta kiinteistöstä lähetetyn videon perusteella. Kokenut kiinteistöarvioitsija arvioi kiinteistön alueen markkinatilanteen, alueen kaavoituksen ja kiinteistöllä olevan asuinrakennuksen fyysisten ominaisuuksien, kuten iän, kunnon ja tehtyjen remontien perusteella. Tarvittaessa arvioita voidaan myöhemmin täydentää arvion kohteessa tehtävällä katselmuksella.

Rakennuksen ikä antaa yksistään osviittaa rakennuksen arvosta: Esimerkiksi 50 -60 -luvulla rakennetut talot voidaan osissa tapauksissa arvioida purkukuntoisina, jolloin markkinahinta muodostuu kiinteistön rakennusoikeuden arvosta huomioon ottaen purkukustannukset. Tietenkin tämän vuosikymmenen rakennuskannassa on paljon hyvässä kunnossa olevia rakennuksia, jotka arvioidaan asianmukaisella tavalla. Arvioitsija valitsee käytettävän arviointitavan yhteisymmärryksessä tilaajan haastattelun ja tilaajan antamien tietojen perusteella.

Lisätietoja kohteiden arviointimenetelmistä voit lukea alla olevista linkeistä:

Kokonaisen kerrostalon arviointi

Miten korona on vaikuttanut kiinteistöjen arvoon?

Entä jos pankki, verottaja tai maistraatti ei hyväksy arviota, jossa ei ole tehty katselmusta

Olemme laatineet satoja arvioita ja arviolausunnot ovat käyneet poikkeuksetta loppukäyttäjälle aina. Jos arvion loppukäyttäjä ei jostakin syystä hyväksyisi arviota, jossa katselmusta ei ole tehty, niin siinä tapauksessa tietenkin palautamme tilaajalle arvion kustannuksen 150 €.  Tarvittaessa maksettua arviolausuntoa voi täydentää katselmuksella. Katselmuksesta peritään tällöin etukäteen tilaajan kanssa sovittu kohteen sijainnin ja ominaisuuksien mukaan määräytyvä maksu arviolta 100-200 €.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi, lähetä meille viesti!

Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.