Perukirjan teko -muistilista mitä tietoja tarvitaan

Perukirjan teko - muistilista asiakirjojen tilaamiseen ja kuolinpesän asioiden hoitamiseen

Perukirjan teko ei ole ensimmäisenä mielessä läheisen kuolemassa. Omaisten tulee surun keskellä kuitenkin hoitaa kuolinpesän viralliset asiat.  Perukirja teko on hoidettava 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjan teko edellyttää asiointia kuolinpesän asioissa viranomaisten ja pankkien kanssa. Omaiset kokevat tämän usein hankalaksi. Tässä vaikeassa elämäntilanteessa ammattilaisten apu voi helpottaa tilannetta merkittävästi. Olemme luetelleet alla mitä asiakirjoja ja käytännön toimenpiteitä perukirjan teko edellyttää. Löydät Arvokirjan perunkirjoittajan yhteystiedot tästä.

Tarvittaessa voit pyytää Omaverossa lisäaikaa perunkirjan tekemiseen kirjautumalla palveluun tästä.

Perukirjan teko - Perukirjassa tarvittavat asiakirjat

Vainajan sukuselvitys

 • Perukirjan teko edellyttää vainajan sukuselvitystä 15-vuotiaasta kuolinpäivään.

Kuolinpesän osakkaiden perukirjat ja virkatodistukset

 • Jos vainaja kuoli leskenä, tarvitaan ensiksi kuolleen puolison perukirja tai ositussopimus, jos laadittu.

Jos ensiksi kuolleen puolison jälkeen ei ole laadittu ositussopimusta, tulee ensiksi kuolleen puolison omaisuus ja velat ilmoittaa sekä arvioida lesken perukirjassa lesken kuolinhetken arvoon.

 • Jos vainaja kuoli naimattomana ja lapsettomana eivätkä vanhemmat ole elossa, tarvitaan vainajan vanhempien perukirja.

Kuolleen rintaperillisen perii hänen lapsensa Verottajalle ei tarvitse lähettää perintöveron määritystä varten kuolinpesän osakkaiden perukirjoja, mutta pankki edellyttää kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi vanhempien kuolinpesän osakkaiden perukirjoja tarkistettavaksi ennen tilien käyttöoikeuksien myöntämistä kuolinpesän osakkaille. Jos vainajan kuolinpesässä on kiinteistöjä, edellyttää kiinteistöjen myynti myös kuolinpesän osakkaiden perukirjat, jotta ostaja saa lainhuudon kiinteistöihin.

Perukirja voi tilata alla olevilta viranomaisilta:

 

 • Jos kuolinpesän osakkaana on kuolinpesä, esimerkiksi vainajan täysi-ikäinen lapsi on kuollut ennen vanhempaansa, tarvitaan lapsen perukirja.

Kuolleen rintaperillisen perii hänen lapsensa Verottajalle ei tarvitse lähettää perintöveron määritystä varten kuolinpesän osakkaiden perukirjoja, mutta pankki edellyttää kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi vanhempien kuolinpesän osakkaiden perukirjoja tarkistettavaksi ennen tilien käyttöoikeuksien myöntämistä kuolinpesän osakkaille. Jos vainajan kuolinpesässä on kiinteistöjä, edellyttää kiinteistöjen myynti myös kuolinpesän osakkaiden perukirjat, jotta ostaja saa lainhuudon kiinteistöihin.

 • Jos vainaja on osallisena jakamattomaan kuolinpesään, kopio kyseisestä perukirjasta.

Testamentti

Avioehtosopimus tai ositussopimus

Vainajan että mahdollisen lesken omaisuustiedot

Perukirjaan tulee yksilöidä ja arvioida kaikki vainajan omaisuus. Jos vainaja kuoli naimisissa, myös lesken kaikki omaisuus tulee yksilöidä ja arvioida. Kaikesta omaisuudesta joka ilmoitetaan perukirjaan tarvitaan arvio omaisuuden arvosta. Vainajan ja lesken asunnon tai kiinteistön arviointi tilataan tästä

Rahavarat

 • Kuolinpäivän saldotodistus jokaisesta pankista tai tahosta, jossa on rahavaroja. Pankki lähettää vainajan viimeiseen osoitteeseen automaattisesti saldotodistuksen/ asiakkuusilmoituksen muutaman viikon kuluttua kuolemasta. 
 • Lesken tai ensiksi kuolleen puolison saldotodistus tulee tilata erikseen pankista
 • Pörssiosakeomistukset
 • Puhelinosakkeet
 • Arvo-osuustilit
 • Käteisvarat
 • tallelokerot
 • selvitys henkivakuutuksesta / - ryhmähenkivakuutuskorvauksista
 • saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)

Vainajan ja mahdollisen lesken kiinteä omaisuus ja asunto-osakkeet

 • Asunnon ja kiinteistön arviointi perunkirjoitusta varten tästä.
 • Asunto-osakkeista isännöitsijäntodistus isännöitsijältä
 • Vapaa-ajan kiinteistöjen arviointi perunkirjoitusta varten tästä
 • Metsäomistukset, arviointi pyydetään paikalliselta metsähoitoyhdistykseltä. 
 • Kiinteistöistä tarvitaan lainhuutotodistus ja rasitustodistus, ne voi tilata tästä.

Mahdolliset annetut lahjat ja ennakkoperinnöt kuolinpesän osakkaille

Lue verottajan sivulta miten perinnönjättäjältä saatu lahja mahdollisesti otetaan huomioon perintöverotuksessa?

Irtain omaisuus

 • Auto, arvioitu arvo vainajan kuolinpäivänä. Asunto-osakkeista tulee tilata isännöitsijäntodistus
 • Vene , arvioitu arvo vainajan kuolinpäivänä
 • Peräkärry,  arvioitu arvo vainajan kuolinpäivänä
 • Muu rekisterissä oleva kulkuneuvo
 • Ase, arvioitu arvo vainajan kuolinpäivänä
 • Arvo-omaisuus,  arvioitu arvo vainajan kuolinpäivänä
 • Tavanomaisen koti-irtaimiston arvoa ei tarvitse eritellä perukirjaan silloin, kun perinnönjättäjän ja hänen perheensä käytössä olleen irtaimiston arvo on yhteensä enintään 4 000 euroa. Taide- ja arvoesineet eivät kuulu tavanomaiseen koti-irtaimistoon

Kuolinpesän vähennykset

Perunkirjoituksen vähennyksiksi hyväksytään vainajaan kuolinpäivän jälkeen kohdistuvat laskut sekä kulut joita syntyy mm. hautajaisjärjestelyjen ja perunkirjoituksen järjestelyistä.

 • Lainat, velat
 • Sairaalamaksut
 • Hautajaiskustannukset; hautaustoimisto, muistotilaisuus, seurakunnan lasku, hautajaiskukat, hautakivivaraus, kuolinilmoitus
 • Lehti-ilmoitukset
 • Vuokra, yhtiövastike, sähkö, jätehuolto
 • Puhelinlasku, lehtitilaukset
 • Muut kuolinpäivän jälkeiset kulut ja laskut

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella

Anna nimesi.
Anna toimiva puhelinnumero.
Kirjoita viestisi.